Diakon Danile kibret's wege «ስላላደረክልኝ አመሰግንሀለው»

First slide

Diakon Danile kibret's wege «ስላላደረክልኝ አመሰግንሀለው»

16-03-2016 | 1815

ለብዙሀን መሰረታዊ የአስተሳሰብ ለውጥ እና አውቀት መስጠት የቻለው የዳንኤል ክብረት «ስላላደረክልኝ ነገር አመሰግንሀለው» የተሰኘውን ወግ በትረካ መልክ እንደሚከተለው አጠናቅረንላቹሀል፦