InfoGebeta: ኮምፒውተሮ በቫይረስ እየተጠቃ አስቸግሮታል? መፍትሄው እነሆ!

First slide

InfoGebeta: ኮምፒውተሮ በቫይረስ እየተጠቃ አስቸግሮታል? መፍትሄው እነሆ!

03-11-2016 | 6348

ኮምፒውተሮ በቫይረስ እየተጠቃ አስቸግሮታል?? እንዴት አድርገን ጎጂ ከሆኑ ቫይረሶች መከላከል እንደምንችል በ ዛሬው ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ተከታተሉን፡፡ መልካም ግዜ!!!