New ethiopian Especial program: የወደቁትን አንሱ አረጋዊን መረዳጃ ማህበር

First slide

New ethiopian Especial program: የወደቁትን አንሱ አረጋዊን መረዳጃ ማህበር

27-09-2016 | 5033

የክፈት ዶት ኮም አባላት ያለፈው አመት ክረምት መግቢያ አዲስ አበባ ፈረንሳይ አካባቢ ወደ ሚገኘው የአረጋዊያንን እና ነዳያን መረዳጃ ማህበር በማቅናት የሚከተለውን ጥንቅር ለናንተ አቅርቧል።መልካም በዓል!