HealthTips: የትርፍ አንጀት መፍትሔዎች

First slide

HealthTips: የትርፍ አንጀት መፍትሔዎች

26-10-2016 | 5435

ለመሆኑ ትርፍ አንጀት ምንድን ነው?የሚከሰትበት ሁኔታዎችስ ምን ምን ናቸው፣መፍትሄዎቹስ? በመኖሪያ ቤቶ ያለምንም መሳርያ እገዛ የሚደረግ የትርፍ አንጀት ምርመራ እና ቅድመ ጥንቃቄዎች በአማርኛ የተዘጋጀ....