KefetTop-5: ተፅእኖ ፈጣሪ የማህበራዊ ድረገፅ ተጠቃሚ ኢትዮጲያዊያን

First slide

KefetTop-5: ተፅእኖ ፈጣሪ የማህበራዊ ድረገፅ ተጠቃሚ ኢትዮጲያዊያን

08-11-2016 | 8889

እነሆ ቴሌቭዥንን እና ራዲዮን ትዝ እንዳይሉን አድርጎ አርቀን እንድናሽቀነጥር ያደረገን የ ፌስ ቡክ መንደር ላይ ተፅእኖ ፈጣሪ በርግጥም ለውጥ ያመጡ እንዲሁም አዋራ ያስነሱ አምስት ኢትዮጲያዊያንን መጠነኛ ጥናት አድርገን መርጠናል።ይታደሙት እነሆ ማስፈንጠሪያው