InfoGebeta: በአማርኛ የቀረበ የገዛ ሞባይል ስልኮ ለጤናዬ ስጋት ይሆናል ብለው አስበው ያውቃሉ?

First slide

InfoGebeta: በአማርኛ የቀረበ የገዛ ሞባይል ስልኮ ለጤናዬ ስጋት ይሆናል ብለው አስበው ያውቃሉ?

14-11-2016 | 12978

በአማርኛ የቀረበ የገዛ ሞባይል ስልኮ ለጤናዬ ስጋት ይሆናል ብለው አስበው ያውቃሉ???? ሞባይሎቻችን በጤናችን ላይ ሊያስከትሉ ከሚችሉት ጉዳቶች መካከል 5ቱን ይዘንላቹ ቀርበናል