HealthTips: 8 ወሳኝ እና ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የሳነባ ካንሰር ምልክቶች

First slide

HealthTips: 8 ወሳኝ እና ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የሳነባ ካንሰር ምልክቶች

31-10-2016 | 15288

በአማርኛ የቀረበ ስለራስዎ እና ስለወዳጅዎ ጤንነት የሚጨነቁ ከሆነ ሊያልፉት የማይገቡ8 ወሳኝ እና ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የሳነባ ካንሰር ምልክቶች….